บริการตรวจสอบบัญชี

!!! PROMOTION !!!
เริ่มต้น 5,000 บาท (ปกติ 10,000)
***ค่าบริการขึ้นอยู่กับรายได้
ความเสี่ยง และความซับซ้อนของกิจการ***


!!! PROMOTION !!!
ปิดงบเปล่า
ราคาเดียว 7,900 บาท (ปกติ 15,000)

  • ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด
  • ให้คำปรึกษา และยินดีให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกท่าน
  • บริการรวดเร็ว ตรงเวลา ในราคาที่เหมาะสม
จุดเด่นที่ผู้ประกอบการ
เลือกตรวจสอบบัญชีกับเรา

  • เราพร้อมให้คำปรึกษาให้ท่านทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ที่อาจนำมาซึ่งการทุจริต รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชี พร้อมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งผลให้การบริหารงานของกิจการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ปรึกษาฟรี! คลิกปุ่มโทรออก
097-946-1000 (คุณนีโม่)
คลิกปุ่ม LINE
รับโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร!